NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaSAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR

SAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR

| Novosti RJ Čistoća

U ovom tjednu završena je podjela spremnika za selektivno sakupljanje otpada odnosno plavog spremnika za papir/karton te žutog spremnika za plastičnu ambalažu i to za pravne subjekte na području Općine Vrsar – Orsera. Sakupljanje tako odvojenog otpada vršiti će se za svaku pojedinu frakciju dva puta mjesečno, a raspored sakupljanja do kraja kolovoza je slijedeći:

  • 24. 07.  – PAPIR/KARTON
  • 31. 07.  – PLASTIČNA AMBALAŽA
  • 07. 08. – PAPIR/KARTON
  • 14. 08. – PLASTIČNA AMBALAŽA
  • 21. 08. – PAPIR/KARTON
  • 28. 08. – PLASTIČNA AMBALAŽA

 

Isto kao i kod spremnika za miješani komunalni otpad, spremnici na dan sakupljanja moraju biti postavljeni na javnoj površini te dostupni za pražnjenje koje započinje u jutarnjim satima od 06:00 h.

Ističemo još jednom na obvezu pravilnog odvajanja otpada pri čemu se svaki nepropisno odvojen otpad odnosno onečišćen spremnik neće prazniti.

  • plavi spremnici ODLAŽE SE papir, novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, bilježnice, kuverte, pisma te sva papirnata i kartonska ambalaža. NE ODLAŽE se zaprljani i zamašćeni papir ili karton, korištene papirnate maramice, kuhinjski papir, kutije od pizze i sl.
  • žuti spremnici ODLAŽE SE plastična ambalaža– boce od sokova, vode, šampona, deterdženata. Sve što se odlaže mora biti čisto i isprano. U spremnike se NE ODLAŽU folije, vrećice i druga zaprljana ambalaža.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti na broj telefona 091 449 2667.

 

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti