NaslovnaVijestiSavjetovanjeSAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUOBRAZLOŽENJE IZNOSA CIJENE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

OBRAZLOŽENJE IZNOSA CIJENE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

OBRAZLOŽENJE IZNOSA CIJENE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA