NaslovnaVijestiUgostitelji koji prodaju piće u ambalaži imaju status prodavatelja

Ugostitelji koji prodaju piće u ambalaži imaju status prodavatelja

REAGIRANJE: »I RESTORANI MORAJU GOSTU PLAĆATI POLA KUNE PO BOCI« (2)

U cilju što potpunijeg i istinitijeg informiranja javnosti i sprječavanja stvaranja krivih predodžbi o radu ugostiteljskih objekata, a vezano za navode u predmetnome članku autorice gđe. Bojane Mrvoš Pavić objavljenom dana 8. veljače 2006. godine, držimo potrebnim iznijeti sljedeće:
Potpuno su neprihvatljivi sadržaj i oprema predmetnoga članka jer isti stvara nepotpun i neistinit dojam u javnosti o radu ugostiteljskih objekata koji ne obavljaju uslužnu djelatnost prodaje pića u ambalaži. Upozoravamo da odredbe Zakona o otpadu i podzakonskih propisa precizno i nedvojbeno određuju obveznike provedbe spomenutoga zakona što se može zaključiti i iz pojašnjenja Ministarstva zaštite okoliša koji se i navodi u predmetnome članku: »Ukoliko se u hotelima, kampovima i slično obavlja uslužna djelatnost prodaje pića u ambalaži, onda te uslužne djelatnosti imaju status prodavatelja. Kuhinje u restoranima ne ulaze u tu kategoriju«.
Udruženje ugostitelja Zagreb obavještava vlasnike ugostiteljskih objekata da sukladno pozitivnim zakonskim odredbama nisu obvezni prikupljati prazni ambalažni otpad jer se ugostiteljski objekti tretiraju kao potrošači (ne kao prodavatelji) u slučaju kada ne obavljaju uslužnu djelatnost prodaje pića u ambalaži.

Tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb Mario Mikulić

Dokumenti