NaslovnaVijestiUpozorenje: Zabranjeno je nekontrolirano pražnjenje

Upozorenje: Zabranjeno je nekontrolirano pražnjenje

Upozorenje radi nekontroliranog pražnjenja otpadnih voda u okoliš bez dozvole nadležnih
Poštovani građani – pravni subjekti koji vršite pražnjenje otpadnih voda iz septičkih jama u okoliš bez neophodne dokumentacije i dozvole!

Obavještavamo Vas da smo zaprimili od građana anonimne dojave da na području Grada Poreča neke tvrtke ili fizičke osobe koje imaju crpku i cisternu, prazne sadržaj iz septičkih jama na zelene površine.

Kako ste Vi vlasnici cisterni za pražnjenje septičkih jama, ovim putem upozoravamo Vas da se takav sadržaj iz septičkih jama ne smije prazniti u prirodni okoliš.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama su komunalne djelatnosti koje pravna i fizička osoba obavlja na temeljem ugovora o koncesiji sa lokalnom samoupravom.

Prema Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Poreča, USLUGA POREČ d.o.o. od 11.rujna 2001. godine obračunava kanalizacijski doprinos i za objekte koji nisu priključeni na javni odvodni sustav. Za takve objekte Usluga vrši crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama bez naknade. Od 19. travnja 2005. godine korisnici pražnjenja septičkih jama plaćaju participaciju u visini iznosa od 70 % cijene koštanja usluge temeljem odluke Poglavarstva Grada Poreča.

Vlasnik septičke ili sabirne jame dužan je izvršiti pražnjenje otpadnih voda putem tvrtke koja ima ugovor o koncesiji za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama i o tome voditi evidenciju.

Ukoliko nastavite prazniti sadržaje iz septičkih jama u prirodu na zelene površine, skrećemo vam pažnju da se vrlo izvjesno izlažete riziku da Vas posjete predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, Inspektor zaštite okoliša i Vodopravni inspektor, koji su nadležni da vrše kontrolu u pogledu zaštite okoliša i voda.

U Zakonu o vodama (N.N. broj 107/95) u poglavlju broj VIII. Kaznene odredbe, predviđene su novčane kazne u iznosu od 40.000,00 do 500.000,00 kuna za fizičke ili pravne osobe.

UPRAVA DRUŠTVA

Dokumenti