NaslovnaVijestiUređaj Košambra prezentiran na Stručno – poslovnom skupu o gubicima u vodoopskrbi

Uređaj Košambra prezentiran na Stručno – poslovnom skupu o gubicima u vodoopskrbi

U sklopu programa stručno – poslovnog skupa na temu gubitaka u vodoopskrbi i odvodnji, tijekom petka održano je predavanje na dvije vrlo važne teme koje nisu direktno u vezi sa programom skupa, ali ih je organizator uvrstio u program kao izuzetno interesantne sa stanovišta primjene novih tehnoloških rješenja u obradi otpadnih voda.
Prva se tema odnosila na prezentaciju uređaja za prihvat i obradu otpadnih voda iz septičkih jama kojeg je izgradilo komunalno poduzeće Usluga i koji je svečano pušten u rad 15.07.2007.g. Referat o pripremnim aktivnostima, projektiranju, izgradnji i monitoringu na svečanom je skupu prezentirao Rodoljub Kosić. Važno je napomenuti da je glavni financijer izgradnje uređaja Grad Poreč sa proračunskim sredstvima, uz djelomično sufinanciranje Hrvatskih voda.

Tijekom prezentacije izneseno je da je izgrađeni uređaj zadovoljio projektirane parametre što se tiče kvalitete obrade otpadnih voda prije upuštanja u postojeći kanalizacijski sustav i da je tijekom eksploatacije pokazao opće zadovoljavajuće rezultate. Jedina opaska koja je dana, odnosila se na zadovoljavanje zahtjeva građana za pražnjenje septičkih jama u špici turističke sezone i to u vremenu od 01.08. – 15.08.2007. Tada su se pojavila izvjesna kašnjenja u izvršenju zahtjeva građana (3 – 4 dana). Prethodno spomenuto ukazuje na potrebu da se za zadovoljavanje turističke špice treba izgraditi retencija koja će omogućiti potpuno zadovoljavanje građana u odnosu na njihove zahtjeve, uz nužnost produženja radnog vremena uređaja za noćnu smjenu.

Druga tema odnosila se na informaciju o razvoju i primjeni membranskih uređaja u Hrvatskoj, o čemu je vrlo interesantno predavanje održao g. Dean Rumora iz tvrtke Almes – eko d.o.o. Rijeka. Kroz referat izlagač je dao osnovne značajke trendova u Hrvatskim i Europskim okvirima što se tiče primjene novih tehnoloških rješenja u obradi otpadnih voda. Posebno je obradio slučajeve u pripremi i realizaciji tih vrsta objekata u Istarskoj županiji, te među ostalima pohvalio i sustavni pristup Grada Poreča i komunalnog društva u kvalitetnom rješavanju – tretmanu otpadnih voda čije će nove tehnologije omogućiti ponovno korištenje istretiranih voda za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina i zalijevanja hortikulturno uređenih površina kojih u Gradu Poreču kao destinaciji ima svakim danom sve više.

Tijekom završnog dana sudionici stručnog skupa izvršili su obilazak membranskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokalitetu Ladin Gaj u Umagu, a u popodnevnim satima imali su priliku upoznati se sa detaljima funkcioniranja uređaja za tretman otpadnih voda iz septičkih jama na odlagalištu Košambra u Poreču. Spomenutim obilaskom prisutni su iskazali zadovoljstvo viđenim sa čime je i program stručnog skupa uspješno priveden kraju.

Uprava Društva

Dokumenti