NaslovnaVijestiUSLUGA – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

USLUGA – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15 (petaest) dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča i USLUGE POREČ d.o.o., odnosno zaključno do 06. srpnja 2006. godine do 15,00 sati.

POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

MLINSKA 1 POREČ K.č. K.O. 407, Poreč

DJELATNOSTI

Uslužne djelatnost -tihe djelatnosti površina 15,00 m 2,mjesečna zakupnina 7,40 EUR/m2, mjesečna zakupnina EUR 111,00 ,početna natječajna zakupnina -jamčevina EUR 100 , rok zakupa 5 godina.

Trgovačka djelatnost- 10,00 m2, mjesečna zakupnina EUR/m2 9,80,
mjesečna zakupnina EUR 98,00, početna natječajna zakupnina -jamčevina EUR 3.720,00 , rok zakupa 5 godina.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme utvrđeno gornjim popisom.

Pregled poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodni dogovor na tel. 091/4310074.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 je fiksna i određena gradskom Odlukom o poslovnim prostorima. Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom i nepromjenjiva je. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao “početna natječajna zakupnina – jamčevina”, ( u daljnjem tekstu jamčevina ), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine koja može biti veća od početne natječajne zakupnine. A razliku između ponuđene i početne natječajne zakupnine – jamčevine uplaćuje se prije potpisivanja ugovora.

Sva priložena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana i mora biti u originalu ili ovjerenim kopijama.

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15 (petaest) dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča i USLUGE POREČ d.o.o., odnosno zaključno do 06. srpnja 2006. godine do 15,00 sati.

Uprava Društva

Dokumenti