NaslovnaVijestiUSLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI KOLEKTIVNE UGOVORE SA SINDIKATIMA

USLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI KOLEKTIVNE UGOVORE SA SINDIKATIMA

Potpisan je novi Kolektivni ugovor između Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluge Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Pavlović, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupan po sindikalnom povjereniku Danielu Straniću, te Usluge Poreč d.o.o., zastupano po direktoru Milanu Lakoviću.

Ujedno je potpisan i novi Kolektivni ugovor za trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Odvodnja Poreč d.o.o. zastupanog po sindikalnom povjereniku Ivanu Gašpariniju i Odvodnje Poreč d.o.o. zastupano po direktoru, Milanu Lakoviću.

Nakon uspješno dovršenih pregovora između sindikalnih čelnika i predstavnika društva koji su rezultirali današnjim potpisivanjem novih Kolektivnih ugovora za period od 2019. do 2022. godine, povećava se osnovna plaća  za 5%, počevši od 01.01.2019. godine. Ostala materijalna prava ostaju na dosadašnjem nivou.

Predstavnici Sindikata zaključili su da zajednička suradnja doprinosi pozitivnim iskoracima, te pozitivnoj radnoj klimi na zadovoljstvo zaposlenika i poslodavca. Društva Usluga Poreč i Odvodnja Poreč  će i u daljnjem radu ulagati u poboljšanje uvjeta rada na svim nivoima radi daljnjeg pozitivnog razvoja.

Direktor  g. Milan Laković tom je prilikom istaknuo da su prava radnika, uvjeti rada kao i podizanje plaće imperativ Društva te izrazio zadovoljstvo zbog uspješno završenih pregovora i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti