NaslovnaVijestiUSLUGA -Uređenje okoliša OŠ Tar-Vabriga

USLUGA -Uređenje okoliša OŠ Tar-Vabriga

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga ovih dana izvršili su građevinske radove na uređenju okoliša Osnovne škole Tar-Vabriga u Vabrigi .
Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga ovih dana izvršili su građevinske radove na uređenju okoliša Osnovne škole Tar-Vabriga u Vabrigi . Izvedeni radovi obuhvatili su postavljanje tlakavca te oblaganje stepenica ispred ulaza u školsku zgradu u Vabrigi. Osim ovih radova djelatnici komunalnog poduzeće pristupili su i zamjeni dotrajalih drvenih klupica na području MO Tar. Naručilac radova je Grad Poreč. Za sve gore navedene radove biti će potrebno osigurati sredstva iz gradskog proračuna u visini od cca 14.000,00 kn.

Uprava Društva

Dokumenti