NaslovnaVijestiUsluga za opskrbljivača električnom energijom odabrala tvrtku GEN-I Zagreb d.o.o.

Usluga za opskrbljivača električnom energijom odabrala tvrtku GEN-I Zagreb d.o.o.

Temeljem javnog nadmetanja za opskrbu električnom energijom , dana 17.01.2014. godine Usluga Poreč d.o.o. sklopila je ugovor o opskrbi električnom energijom za mjerna mjesta u vlasništvu Usluge s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom GEN-I Zagreb d.o.o. iz Zagreba.

U postupku  javne nabave sudjelovala su tri ponuditelja.

Opskrbljivač je odabran temeljem kriterija najniže cijene, a ugovoreni iznos je 423.538,00 kn godišnje.

Temeljem izvršene analize dosadašnje potrošnje, procjena  naručitelja je da će se godišnja ušteda kretati do 25%.

Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen je na tri godine.

Uprava društva

Dokumenti