NaslovnaVijestiVrsar: održana sjednica Općinskog poglavarstva

Vrsar: održana sjednica Općinskog poglavarstva

Radilo se po slijedećem Dnevnom redu:
1. Upoznavanje sa Projektom sanacije odlagališta komunalnog otpada Košambra i pristupanju Projektu Jadran – projekt zaštite od onečišćenja otpadnih voda u priobalnom području,
2. Utvrđivanje prijedloga Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada između Grada Poreča i okolnih općina,
3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o ugostiteljstvu,
4. Donošenje Odluke o ograničenom prikupljanju ponuda za ažuriranje web stranice,
5. Razno.

Ad 1.)
Rodoljub Kosić, predsjednik Uprave Usluge d.o.o., prezentirao je projekte sanacije odlagališta komunalnog otpada Košambra i Projekt Jadran (projekt zaštite od onečišćenja otpadnih voda u priobalnom području). Na traženje članova poglavarstva, više se zadržao na prezentaciji Projekta Jadran, budući da je Košambra već u fazi same realizacije te su najbitniji detalji već poznati. Istaknuo je važnost uključivanja svih općina s područja Poreštine u projekt, čime bi Grad Poreč kao nositelj projekta dobio puno veću pregovaračku snagu prema Hrvatskim vodama i domaćim i stranim fondovima, od kojih bi se moglo nepovratno dobiti više od 50% ukupnih sredstava za realizaciju projekta od vitalne važnosti za očuvanje mora i održivi razvoj. Projekt Jadran pretpostavlja zamjenu svih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Poreštine i uvođenje najsuvremenije i najkvalitetnije postojeće tehnologije, a to je membranska tehnologija koja bi omogućila pročišćavanje otpadnih voda na način da se one više uopće ni ne bi ispuštale u more, već bi se mogle ponovno iskoristiti za navodnjavanje, čime se postiže višestruka korist.
Članovi Općinskog poglavarstva iskazali su zanimanje i spremnost Općine Vrsar za ulazak u ovaj vitalan projekt, te je donijet zaključak o pristupanju Općine Vrsar u Projekt Jadran, što se i tražilo u toj fazi. Bilo je niz tehničkih pitanja koja će doći na red u nešto kasnijim fazama, a direktor Kosić je članovima poglavarstva predložio da sva pitanja pošalju u pisanom obliku u Uslugu, koja će ih proslijediti izrađivačima različitih studija vezanih za projekt (Studija izvodljivosti, Studija utjecaja na okoliš i Sociološka studija, koje su se obvezale izraditi Hrvatske vode).

Ad 2.)
Razmatran je prijedlog Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada između Grada Poreča i okolnih općina, kojeg je predložio Grad Poreč. Ugovor je izravno povezan sa sanacijom Košambre i članovi poglavarstva su izrazili svijest o potrebi postizanja dogovora. Međutim, budući da su neka od predloženih rješenja u Ugovoru nejasna ili nedorečena, zaključeno je da je potrebno održati sastanak s predstavnicima Grada Poreča kako bi se ta pitanja razjasnila i razriješila, te bi se nakon toga utvrdio prijedlog Ugovora, kojega bi Općinsko vijeće prihvatilo i ovlastilo općinskog načelnika za njegovo potpisivanje.

Ad 3.)
Utvrđen je konačni prijedlog Odluke o ugostiteljstvu koji se prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje.
Prijedlog Odluke o ugostiteljstvu je Općinsko vijeće razmatralo u prvom čitanju na sjednici održanoj 30. ožujka. U međuvremenu je provedena i javna rasprava, a zatražena su i mišljenja od Ureda za gospodarstvo i Udruženja obrtnika. Neki od prijedloga i primjedbi su uvršteni u novi tekst, koji je ipak, što se tiče velike većine odredbi, ostao vrlo sličan početnom prijedlogu. Konačna je odluka sada na Općinskom vijeću.

Ad 4.)
Općinsko je poglavarstvo donijelo Odluku o raspisivanju ograničenog prikupljanja ponuda za godišnje održavanje općinskih web stranica. Dosadašnji ugovor o održavanju je istekao, a budući da je godišnji iznos za tu svrhu premašivao 20.000 kuna potrebno je bilo ići na ograničeno prikupljanje ponuda, sukladno Zakonu.

Ad 5.)
U točki »razno«, dječjem je vrtiću »Tići« odobrena isplata naknade za jednu djelatnicu koja se nalazi na dugotrajnom bolovanju, te isplata otpremnine sukladno Pravilniku za tu istu djelatnicu koja ide u mirovinu. Vrtiću je isto tako odobreno i plaćanje računa za autobus kojim su djeca putovala na dječju olimpijadu u Umag. Osnovnoj je školi odobreno sufinanciranje od 100 kuna po učeniku za sve učenike osmih razreda, kao pomoć za realizaciju završnih izleta, dok se roditelji lošijeg imovinskog stanja upućuju socijalnom radniku koji će Općinskom poglavarstvu onda predložiti i opciju da se nekim obiteljima i dodatno financijski pomogne, u slučaju socijalne potrebe. Zaključeno je i da se plate troškovi u iznosu od 3.600 kuna za ostavinski postupak iza pokojne Olge Gunj. Općinskom je sudu u Poreču odobreno plaćanje naknada za dva djelatnika koji će se zaposliti putem ugovora o djelu od dana nastavka postupka izlaganja podataka nove katastarske izmjere, a koji će raditi na tim poslovima u Vrsaru. Poglavarstvo je odobrilo potpisivanje ugovora o cesiji, kojim će se firmi Mih d.o.o. prebaciti 49.307 kuna kao udio Općine Vrsar u sufinanciranju sadnica maslina za poljoprivrednike sa svoga područja. Na kraju, odobreno je sklapanje ugovora sa firmom T-com za nabavu službenih mobitela kojima će se umrežiti djelatnici općinske uprave, vodeći dužnosnici, rukovodioci Montrakera i policajci koji djeluju na području Općine, u svrhu bolje komunikacije, efikasnijeg poslovanja i smanjenja troškova.

M.G. Vrsar.hr

Dokumenti