NaslovnaVijestiZagreb: Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Poreč

Zagreb: Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Poreč

Dana 03.04.2014. godine u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Poreč „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“. Na svečanosti potpisivanja između ostalih sudjelovali su potpredsjednik Vlade RH i ministar Branko Grčić, ministar Tihomir Jakovina sa pomoćnikom Draženom Kurečićem, zamjenik ministra MZOiP i Čelnik Operativne strukture Hrvoje Dokoza, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić sa najbližim suradnicima, gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Edi Štifanić, načelnik općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega Nivio Stojnić, načelnik općine Vrsar-Orsera Franko Štifanić, načelnik općine Funtana-Fontane Mladen Grgeta i direktor t.d. Odvodnja Poreč d.o.o. Milan Laković.

U okviru pripremnih aktivnosti za provedbu projekta, a nakon donošenja odluka od strane gradskih i općinskih predstavničkih tijela, između Odvodnje Poreč d.o.o. kao Korisnika u projektu te Grada Poreča-Parenzo, općine Vrsar-Orsera, općine Funtana-Fontane i općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega koje sudjeluju u projektu kao partneri, sklopljen je Ugovor o partnerstvu kojim se uređuju međusobni odnosi, izuzev onih koji se odnose na osiguranje sredstava za nacionalno sufinanciranje projekta.

Ugovor o sufinanciranju projekta  

Ovim je Ugovorom određeno nacionalno sufinanciranje (sredstva Državnog proračuna, Hrvatskih voda, Grada Poreča-Parenzo i Općina). Ugovor o sufinanciranju u cijelosti se poziva na odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vezano uz provedbu projekta i povlačenje sredstava, a sukladno zahtjevima koji proizlaze iz EU regulative.

Potpisnici Ugovora: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad i Općine, Odvodnja Poreč d.o.o. 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 kn.

Ukupan iznos sredstava za sufinanciranje nacionalnom komponentom procijenjen je u iznosu od 130.279.776,42 kn (26%), a koji iznos financiraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Jedinice lokalne samouprave u jednakim iznosu od 43.426.592,14 kn (33.33%).           

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ovim Ugovorom utvrđuju se obveze po pitanju dodjele europskih sredstava. Sastoji se od (I) Posebnih uvjeta, (II) Općih uvjeta i (III) Opisa i proračuna projekta.

Svi dokumenti sukladni su dokumentima koje je izdala Europska komisija i nastavljaju se na njih, jednaki su za sve projekte sufinancirane EU sredstvima i ne mogu se mijenjati u bitnim točkama.

Potpisnici Ugovora: Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Odvodnja Poreč d.o.o.

Nastavno na Dvostrani sporazum potpisan od strane Vlade RH i Europske Komisije, danas potpisani Ugovori predstavljaju temeljne dokumente ovog iznimno važnog projekta koji pridonosi provedbi pravne stečevine EU vezane uz zaštitu prirode i cjelovitog sprječavanja i kontrole onečišćenja u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o vodi za kupanje. Na taj se način štiti zdravlje ljudi i čuva i poboljšava kvaliteta okoliša, naročito priobalnih površinskih voda čija je uloga u turistički orijentiranom priobalju Poreštine primarna.

 

Dokumenti