NaslovnaVijestiZagrebačka tvrtka KAMGRAD d.o.o. oštetila glavni magistralni kolektor otpadnih voda sustava „Poreč jug“ u Zelenoj laguni

Zagrebačka tvrtka KAMGRAD d.o.o. oštetila glavni magistralni kolektor otpadnih voda sustava „Poreč jug“ u Zelenoj laguni

Obavještavamo građane da je dana 31. ožujka 2008. godine u kasnim popodnevnim satima Zagrebačka tvrtka KAMGRAD d.o.o., ulica J.Lončara 1b iz Zagreba, prilikom izvođenja radova na iskopu rova za polaganje oborinskog kolektora za površinske oborinske otpadne vode u sklopu izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji hotela Galeb u TN Zelena laguna, oštetila glavni magistralni odvodni kolektor otpadnih voda sustava “Poreč jug”.

Konstatirano je oštećenje glavnog magistralnog odvodnog kolektora otpadnih voda sustava “Poreč jug”, plastične PVC cijevi promjera DN 500 mm i električni napojni kabel PPOO 4*150 mm2 AL crpne stanice CS 4 – Parentium.

Posljedica oštećenja objekata kanalizacijskog sustava je  izlijevanje otpadne vode u iskopanom rovu na trasi oborinske i fekalne kanalizacije te stavljanje van funkcije crpne stanice broj 4 i  izljevanje otpadnih voda u obalno more putem havarijskog ispusta  lociranog u TN Zelena laguna u uvali Molindrio u Poreču. 

 

Da bi uspostavili nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem (izlijevanje otpadne vode u rov kanala I u obalno more iz havarijskog ispusta), isključene su crpke u crpnoj stanici CS 3 a otpadna voda iz crpnih bazena  distribuirana je sa specijalnim komunalnim vozilima – kamionom cisternom u gravitacijski kolektor crpne stanice CS 5. 

 

 O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja odmah su obavještena slijedeća nadležna tjela:

                – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

                – Područni vodopravni inspector,

                – Inspektor zaštite okoliša,

                – Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

                – Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

                – Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

 

Naredni dan 01.04.2008. godine, crpna stanica broj 4 stavljena je u funkciju u 10,00 sati, a glavni magistralni kolektor za distribuciju otpadne vode u 15,30 sati.  

 

Radove na popravku kanalizacijskog objekta izvodila je tvrtka Kamgrad d.o.o. pod nadzorom djelatnika Usluge Poreč d.o.o.  

 

 

Uprava društva

Dokumenti