NaslovnaVijestiZapočeta gradnja pretovarne stanice na odlagalištu Košambra

Započeta gradnja pretovarne stanice na odlagalištu Košambra

Na odlagalištu otpada Košambra, 02.07.2014. prijavom početka gradnje i predaje gradilišta Izvršitelju, započeta je gradnja pretovarne stanice. Radovi koji su u tijeku ovih dana odnose se na pripremu terena prije izrade temelja, prilazne rampe te same interne prometnice. Pretovarna stanica osmišljena je kao građevinski sklop u dvije razine čiju cjelinu čine prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale.

U sklopu projekta, na samom ulazu radi se priprema za kolnu vagu za vaganje dolaznog i odlaznog otpada. Do same vage biti će smješten kontejner za osoblje.

Predviđeno je da se  proces pretovara vrši  tako da komunalna vozila prikupljeni otpad dovode do  pretovarne stanice te u jednoj od hala iskrcavaju otpad  u poluprikolice. Kada se dostigne maksimalna razina prihvata otpada poluprikolice, istu  kamion odvozi na konačnu obradu i zbrinjavanje do regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Kaštijun.

Grad Poreč je ranije u suradnji s Fondom izradio idejni projekt, na osnovi kojeg je proveden javni natječaj. Pretovarna stanica je primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom i prva od šest planiranih na području Istre. Obuhvaćat će organizirano sakupljanje i zbrinjavanje otpada za cijelo područje Grada i sve općine Poreštine, ukupno oko 33 tisuće stanovnika u nešto manje od dvanaest tisuća domaćinstava.

Za gradnju ove građevine koja će imati bitnu ulogu za regionalno zbrinjavanje otpada i obradu, odabrani Izvršitelj radova je zajednica ponuditelja koju predstavlja građevinska tvrtka GP Krk d.d. odabrana sukladno odredbama ZJN, s kojom je i sklopljen Ugovor o izvođenju radova.

Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 6.797.650 kn bez PDV-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira  80% investicije odnosno 5.506.120 kn bez PDV-a, dok preostalih  20% financira Usluga Poreč d.o.o..

Uprava Društva

Dokumenti