NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Tar-Vabriga – veljača 2022

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Tar-Vabriga – veljača 2022

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Tar-Vabriga - veljača 2022