NaslovnaDjelatnostiOtpadne vodeKanalizacijski doprinos

Kanalizacijski doprinos

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE ožujak 2011

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE od 03. veljače 2011. (pdf)

Od 01.04.2011. na snazi je Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje, odnosno cijena kanalizacijskog doprinosa. Odluka je usklađena sa Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.

Struktura cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda jest kako slijedi:

 FIKSNI DIO

 VARIJABILNI DIO

 MJESEČNI PAUŠAL

 KN/M3

DOMAĆINSTVO

4,00

1,70

– sakupljanje

3,00

1,27

– pročišćavanje

1,00

0,43

GOSPODARSTVO

4,00

3,40

– sakupljanje

3,00

2,55

– pročišćavanje

1,00

0,85

svi gore navedeni iznosi su u Kn bez PDV-a

DOKUMENTI