NaslovnaDjelatnostiOtpadne vodeO kanalizacijskom sustavu

O kanalizacijskom sustavu

Bitne značajke

Kanalizacijski sustav Poreštine čine 4 veća sustava (Lanterna, Poreč Sjever, Poreč Jug i Vrsar) te 4 manja sustava (Otok Sv. Nikola, Otok Koversada, Červar Porat i Višnjan) sa ukupno 52 crpne stanice, 155 km kanalizacijske mreže od čega 123 km fekalne i 32 km oborinske kanalizacije i 7 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

CS 5 Delfin Uređaj Petalon

Svaka CS ima ugrađene najmanje dvije crpke za prepumpavanje otpadne vode na viši nivo, a pojedine CS (Materada, Sv. Martin, Vabriga 3, Petalon) imaju ugrađene 3 crpke. Debeli rt je CS sa 6 crpki. Sveukupno je ugrađeno 112 crpki.

Od 7 izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 5 ih je za mehaničko pročišćavanje, 1 Bio Disk (za biološko pročišćavanje) i 1 za mehaničko pročišćavanje sa kemijskom obradom i stalnim nadzorom (Petalon).

Sustavom javne odvodnje pokriveno je područje priobalja između Tarske vale i Limskog kanala, te dio naselja Višnjan.

CS Petalon Bio disk Višnjan