NaslovnaDjelatnostiOtpadne vodePražnjenje septičkih jama

Pražnjenje septičkih jama

Korisnici usluga pražnjenja septičkih jama dužni su i mogu vršiti prijavu za pražnjenje septičkih jama radnim danima od ponedjeljka do petka u Usluzi Poreč d.o.o., na broj telefona 052/429-220, u radno vrijeme  od 7,00 do 15,00 sati.

Usluge pražnjenja cisterni vozila vršiti će se isključivo na uređaju «Košambra» za prihvat i obradu sadržaja iz septičkih jama, radnim danima od ponedjeljka do petka.

Plaćanje usluge pražnjenja septičke jame građani mogu izvršiti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. i u ostalim financijskim institucijama: pošti, bankama i u fini, po ispostavljenom računu temeljem prijevoznice za izvršenu uslugu po ukupnoj količini ispražnjenog sadržaja septičke jame u m3.

Korisnicima na području Grada Poreč-Parenzo, Općine Vrsar i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, jedinice lokalnih samouprava sufinanciraju pražnjenje septičkih jama u dijelu cijene sukladno  Zaključcima:

Zaključak N.O. Usluge Poreč o pražnjenju septičkih jama

Zaključak Općine Tar-Vabriga o sufinanciranju pražnjenja jama

Zaključak Općine Vrsar o sufinanciranju pražnjenja jama

 

Izvršitelji usluga pražnjenja septičkih jama su Usluga Poreč d.o.o. i koncesionari: „Prijevoznički obrt i ribarstvo“, vlasnik obrta Mario Popović i „Obrt za cestovni prijevoz“, vlasnik obrta Leonardo Picco.