NaslovnaDjelatnostiParkiralištaPješačke zone

Pješačke zone

Organizacijska jedinica Parkiralište obavlja djelatnost organizacije i kontrole prometa u pješačkim zonama Grada Poreča – Parenzo.

Ulaz i izlaz, prometovanje i boravak vozila u pješačkim zonama regulirani su raznim Pravilnicima i Odlukama.

Područje Pješačke zone Grada Poreča – Parenzo podijeljeno je u 3 ( tri ) Zone:

Zona I – područje zapadnog dijela povijesne jezgre Grada Poreča – Parenzo omeđeno crtom koja ide od Obale maršala Tita na Narodnom trgu, pa uz Okruglu kulu na Narodnom trgu do Ulice Vladimira Nazora i dalje tom ulicom do Trga Slobode, obuhvaćajući cijeli Trg Slobode, Ulice Bože Milanovića i 8. marta i dio Ulice Nikole Tesle od Trga Slobode do ulaza u parkiralište na Peškeri, odnosno do morske obale, izuzimajući Ulicu Matka Laginje i Obalu maršala Tita s gradskom rivom.

Zona II – Ulica Matka Laginje, Obala maršala Tita od Narodnog trga do Ulice Matka Laginje, s cjelokupnom gradskom rivom uz Obalu maršala Tita do parkirališta ispred zgrade Općinskog suda.

Zona III – Šetalište Antona Štifanića, dio Trga Joakima Rakovca omeđenog Ulicom Mihe Županića i Partizanskom ulicom, prostor prespoja Ulice Mihe Županića i Mlinske ulice uz tržnicu, Šetalište Antona Restovića, od rampe kod hotela Pical do rampe kod hotela Pinia i Šetalište Ante Šonje.

Promet na području pješačkih zona može se obavljati za potrebe:

 • izvođenja građevinskih radova uz odobreno građenje,
 • servisiranja aparata koji služe za obavljanje djelatnosti,
 • prijevoz pokućstva radi preseljenja, popravaka kućanskih aparata te dobave pokućstva,
 • opskrbe ogrjevom i plinom,
 • prijevoza teško bolesne ili nepokretne osobe, s invaliditetom od najmanje 80%,
 • snimanja i održavanja priredbi,
 • odvoza smeća i održavanje čistoće javnih površina,
 • za opskrbu prodavaonica i drugih objekata koji vrše određenu poslovnost unutar zone zabrane,
 • prijevoz novca i drugih vrijednosti za potrebe financijskih institucija,
 • prijevoza ribe, samo na mjestu gdje se s Narodnog trga dolazi na gradsku rivu, odnosno kod benzinske crpke na gradsku rivu,
 • državnog, županijskog ili gradskog protokola,
 • pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u pješačkim zonama,
 • garažiranja ili parkiranja vozila na vlastitoj površini građana koji imaju prebivalište ili boravište u zoni zabrane prometa.

Od zabrane prometa na području pješačkih zona izuzeta su vozila hitne pomoći, vatrogastva, policije, pogrebnih službi, komunalnih službi (telekomunikacije, opskrba električnom energijom, vodoopskrba, gradskog trgovačkog društva za komunalne poslove u slučaju hitnih intervencija i održavanja javne čistoće), inspekcijskih službi u slučaju hitnih intervencija, Biskupskog ordinarijata, Općinskog suda, Župnog ureda i korisnika javnih ili vlastitih parkirališta, odnosno garaža, s posebnim rješenjem.              

Odobrenja za prometovanje u pješačke zone izdaje trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o., izuzev odobrenja sa izvanrednim zahtjevom koje izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.