NaslovnaKAKO KORISNICI MOGU UTJECATI NA KONAČNU CIJENU USLUGE KOJU ĆE PLAĆATI?

KAKO KORISNICI MOGU UTJECATI NA KONAČNU CIJENU USLUGE KOJU ĆE PLAĆATI?

S obzirom da značajan dio konačne cijene čini količina predanog otpada odnosno trošak zbrinjavanja takvog otpada na ŽCGO Kaštjun, svaki korisnik koji bude proizvodio odnosno predavao manje količine otpada sam si direktno može utjecati na konačni iznos računa. Naime, spremnik koji će se obračunavati je samo spremnik za miješani komunalni otpad što znači da što više otpada odvajanjem odnosno selektiranjem završi u spremniku za korisni/selektivni otpad, manje će otpada biti u  spremniku za miješani komunalni otpad pri čemu će biti manje potrebe za pražnjenjem i automatizmom manje količina otpada za obračun i plaćanje.

Dokumenti