NaslovnaZAŠTO JOŠ NISU PODIJELJENI SPREMNICI I ČIPOVI?

ZAŠTO JOŠ NISU PODIJELJENI SPREMNICI I ČIPOVI?

Novi sustav uključuje podjelu individualnih spremnika svakom pojedinom korisniku. Svim korisnicima potrebno je osigurati spremnik za miješani komunalni otpad te spremnike za selektivno sakupljanje otpada. Slijedom navedenog te s obzirom na broj korisnika potrebno je osigurati otprilike  60.000 novih spremnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provest će natječaj za nabavu spremnika na nivou cijele Države pri čemu nabava istih se sufinancira putem europskih fondova. Kako trošak nabave potrebnih spremnika ne bi dodatno opteretio korisnike usluga odlučeno je pričekati raspisivanje predmetnog natječaja i nabavu spremnika tim putem.

Dokumenti