NaslovnaO društvu

O društvu

Tel: 052 431 003; Fax: 052 451 050
Email: usluga@usluga.hr

Pokaži na mapi
×

USLUGA POREČ društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne poslove

Sjedište društva
Grad Poreč – Parenzo, Mlinska 1

OIB: 31073587765
Matični broj: 040028058

Temeljni kapital društva
97.907.300,00 kn

Računi

 • IBAN PBZ     HR4423400091110376964
 • IBAN ZGB     HR672360000-1101819642
 • IBAN ADDIKO   HR242500009-1101034988
 • IBAN ERSTE   HR532402006-1100387444
 • IBAN IKB  UMAG  HR372380006-1110008619

Vlasnička struktura

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 70,42%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Rade Končara 29  –  9,71%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 7,28%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 6,27%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,29%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,64%
 • OPĆINA VIŠNJAN – VISIGNANO, Višnjan, Trg slobode 1               – 1,37%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,02%

 

Predmet  poslovanja

 • Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje čistoća javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • Uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • Prijevoz robe i osoba u pješačkim zonama
 • Upravljanje pješačkim zonama
 • Upravljanje i naplata korištenja WC-a
 • Upravljanje grobljem 
 • Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • Turističke usluge u nautičkom turizmu 
 • Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • Opći mehanički radovi
 • Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
 • Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
 • Kupnja i prodaja robe 
 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima i  pružanje usluga smještaja
 • Cestovni prijevoz osoba i stvari u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu
 • Povremeni pomorski i obalni prijevoz putnika u svrhu turističkih izleta
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i  predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Djelatnost marina
 • Pružanje usluga marketinga i promidžbe
 • Djelatnost iznajmljivanje prostora za postavljanje reklamnih panoa
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje nogostupa i puteva
 • Zimska služba
 • Prigodno ukrašavanje Grada
 • Računovodstveni poslovi
 • Administrativne usluge
 • Održavanje i upravljanje parkiralištima
 • Djelatnost naplate i održavanja javnih WC-a
 • Pogrebničke djelatnosti
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada