NaslovnaO društvuKontakt

Kontakt

Pokaži na mapi

×

USLUGA POREČ društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne poslove

Sjedište društva
Grad Poreč-Parenzo, Mlinska 1

OIB:31073587765
Matični broj:040028058

 

CENTRALA: 052/431 – 003,  052/429 – 220

FAX: 052/451-050

BLAGAJNA:   052/429 – 239
 Luka Maleš
DIREKTOR
 Angela Tolušić,     dipl.oec.
KOORDINATOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, PLAN I ANALIZU
e-mail: angela.tolusic@usluga.hr
POSLOVNA TAJNICA tel. 052/429 – 221
mob. 091/4310302
e-mail: tajnica@usluga.hr
SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
 Lorena Velenik,   mag.iur.
RUKOVODITELJICA SEKTORA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
tel. 052/ 429 – 229
mob. 091/4310022
e-mail: Lorena.Velenik@usluga.hr
STRUČNI SURADNIK   ZA POSLOVE  OSIGURANJA, ZAŠTITE I KONTROLINGA tel.
mob.
e-mail:
Tijana Vadinjof Đurić, dipl.oec.
STRUČNA SURADNICA JAVNE NABAVE
tel. 052/ 429 – 247
mob. 091/4310117
e-mail: Tijana.Vadinjof-Djuric@usluga.hr
SEKTOR FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
 Rozana Petrović, dipl.oec.
RUKOVODITELJICA SEKTORA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
tel. 052/ 429 – 231
mob. 091/4310023
e-mail: Rozana.Petrovic@usluga.hr
Karmen Stanić Bockovac
GLAVNI KNJIGOVOĐA
tel. 052/ 429 – 225
e-mail: Karmen.Stanic-Bockovac@usluga.hr
RADNA JEDINICA ČISTOĆA
Ira Aganbegović, prof.

RUKOVODITELJICA RJ ČISTOĆA

tel. 052/429 – 242
mob. 091/4310054
e-mail: Ira.Aganbegovic@usluga.hr
Siniša Terlević

VIŠI VODITELJ GOSPODARENJA OTPADOM

mob. 091 430 1435

e-mail: sinisa.terlevic@usluga.hr

Elvin Ferenac
VODITELJ SAKUPLJANJA I PRIJEVOZA OTPADA
mob. 091/4310107

e-mail: Elvin.Ferenac@usluga.hr

Vilijam Banko
POSLOVOĐA SAKUPLJANJA I PRIJEVOZA OTPADA
mob. 091/4310029
e-mail: Vilijam.Banko@usluga.hr
Branko Kozlina
VODITELJ POMETANJA
mob. 091/4310051
e-mail: Branko.Kozlina@usluga.hr
Nebojša Zrinščak, ing.
VODITELJ GOSPODARENJA SELEKTIVNIM OTPADOM
mob. 091/4492667
e-mail: Nebojsa.Zrinscak@usluga.hr
Alen Herak
POSLOVOĐA ZA GOSPODARENJE SELEKTIVNIM OTPADOM
tel. 052/451 – 243
mob. 091/4310017
e-mail: Alen.Herak@usluga.hr
NARUDŽBA VELIKOG KONTEJNERA ZA GLOMAZNI OTPAD tel. 052/555-728
RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE
Nevija Poropat
RUKOVODITELJICA RJ HORTIKULTURA I GROBLJE
tel. 052/429 – 233
mob. 091/4215500
e-mail: Nevija.Poropat@usluga.hr
Luka Šergo
VODITELJ HORTIKULTURE
mob.091/432-1107
e-mail: Luka.Sergo@usluga.hr
UPRAVA GROBLJA tel: 052/428 – 440
UPRAVA GROBLJA FAX tel: 052/432 – 205
RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
Ivan Legović,   mag.ing.el.
RUKOVODITELJ RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
tel. 052/429 – 237
mob. 091/4310069
e-mail: Ivan.Legovic@usluga.hr
Donald Čugalj, dipl.ing.sig.
VODITELJ TRŽNICE I POSLOVNIH PROSTORA
tel. 052/429 – 224
mob. 091/4310015
e-mail: Donald.Cugalj@usluga.hr
Andrea Arman,   dipl.oec.
VODITELJICA MARINE
tel. 052/453 – 213
mob. 091/4341212
e-mail: Andrea.Arman@usluga.hr
MARINA POREČ RECEPCIJA tel: 052/451 – 913
MARINA POREČ FAX tel: 052/451 – 913