NaslovnaO društvuKontakt

Kontakt

Pokaži na mapi
×

USLUGA POREČ društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne poslove

Sjedište društva
Grad Poreč-Parenzo, Mlinska 1

OIB:31073587765
Matični broj:040028058

Adresa elektroničke pošte za službeno dopisivanje: episarnica@usluga.hr

CENTRALA: 052/431 – 003,  052/429 – 220
FAX: 052/451-050BLAGAJNA URED ZA KORISNIKE:   052/429 – 239
Luka Maleš
DIREKTOR
Ivan Legović, mag.ing.el.
TEHNIČKI DIREKTOR
e-mail: ivan.legovic@usluga.hr
POSLOVNA TAJNICA tel. 052/429 – 221
e-mail: tajnica@usluga.hr
SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
Lorena Velenik, mag.iur.
RUKOVODITELJICA SEKTORA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
e-mail: lorena.velenik@usluga.hr
SEKTOR FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
Rozana Petrović, dipl.oec.
RUKOVODITELJICA SEKTORA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
e-mail: rozana.petrovic@usluga.hr
SEKTOR ZA PLANIRANJE, NABAVU I ODNOSE S JAVNOŠĆU
Angela Tolušić, dipl.oec.
RUKOVODITELJICA SEKTORA ZA PLANIRANJE, NABAVU I ODNOSE S JAVNOŠĆU
e-mail: angela.tolusic@usluga.hr
Tijana Vadinjof Đurić, dipl.oec.
VIŠI STRUČNI SURADNIK JAVNE NABAVE, EU FONDOVA I POSLOVA OSIGURANJA
e-mail: tijana.vadinjof-djuric@usluga.hr
Valentina Dželalija
STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE RESURSE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
e-mail: valentina.dzelalija@usluga.hr
SEKTOR ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE 
RUKOVODITELJ SEKTORA ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE
RADNA JEDINICA ČISTOĆA
Ira Aganbegović, prof.
RUKOVODITELJICA RJ ČISTOĆA
e-mail: ira.aganbegovic@usluga.hr
Elvin Ferenac
VODITELJ SAKUPLJANJA I PRIJEVOZA OTPADA
e-mail: elvin.ferenac@usluga.hr
Branko Kozlina
VODITELJ POMETANJA
e-mail: branko.kozlina@usluga.hr
Nebojša Zrinščak, ing.
VODITELJ GOSPODARENJA SELEKTIVNIM OTPADOM
e-mail: nebojsa.zrinscak@usluga.hr
Vedran Gašparini
VODITELJ MEHANIČKE RADIONE
e-mail: vedran.gasparini@usluga.hr
NARUDŽBA VELIKOG KONTEJNERA ZA GLOMAZNI OTPAD tel. 052/555-728
INFORMACIJE I REKLAMACIJE e-mail: kucanstva@usluga.hr
gospodarski.subjekti@usluga.hr
RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE
Nevija Poropat
RUKOVODITELJICA RJ HORTIKULTURA I GROBLJE
e-mail: nevija.poropat@usluga.hr
Luka Šergo
VODITELJ HORTIKULTURE
e-mail: luka.sergo@usluga.hr
Ivan Herak
VODITELJ GROBLJA
e-mail: ivan.herak@usluga.hr
URED GROBLJA tel: 052/428 – 440
URED GROBLJA FAX tel: 052/432 – 205
RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
Siniša Terlević
RUKOVODITELJ RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
e-mail: sinisa.terlevic@usluga.hr
Roberto Pilar
VODITELJ ADIMINISTRACIJE PARKIRALIŠTA
e-mail: roberto.pilar@usluga.hr
Marko Kepčija
VODITELJ OPERATIVE PARKIRALIŠTA
e-mail: marko.kepcija@usluga.hr
Nada Popović
VODITELJICA TRŽNICE I ODRŽAVANJA
e-mail: nada.popovic@usluga.hr
Andrea Arman
VODITELJICA MARINE
e-mail: andrea.arman@usluga.hr
MARINA POREČ RECEPCIJA tel: 052/451 – 913
MARINA POREČ FAX tel: 052/451 – 913