NaslovnaO društvuOBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine , br. 19/22 ) obavještavaju  se  potrošači  da  prigovor  na  kvalitetu naših  usluga  mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: USLUGA POREČ d.o.o. , Mlinska 1., Poreč.
  • na e-mail adresu: usluga@usluga.hr ,
  • ili na telefaks  broj: 052/451-050.

Trgovac  je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Sukladno čl. 27. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača obavještavaju  se  potrošači  da  nakon primitka odgovora trgovca na pisani prigovor, odnosno po isteku roka za dostavu istog, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva Usluga Poreč d.o.o. osobno, u poslovnim prostorijama Društva ili u pisanom obliku:

putem pošte na adresu:  Usluga Poreč  d.o.o., Mlinska 1., Poreč,

na e-mail adresu: usluga@usluga.hr

ili na telefaks  broj: 052/451-050

Povjerenstvo  je dužno odgovoriti potrošaču na zaprimljenu reklamaciju putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije.

Uprava Društva