Obavijesti o smrti

SAVETA VIDOVIĆ 16.01.2023

Datum ukopa: 18.01.2023
Vrijeme ukopa: 15:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

LORETA ŠEGON 13.01.2023

Datum ukopa: 16.01.2023
Vrijeme ukopa: 13:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

MARIJA ŠUŠNJIĆ 11.01.2023

Datum ukopa: 12.01.2023
Vrijeme ukopa: 15:00
Mjesto ukopa: BADERNA

više »

DUŠAN MLADENOVIĆ 10.01.2023

Datum ukopa: 14.01.2023
Vrijeme ukopa: 11:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

ZORKA KOCIJANČIĆ rođ. BARBIR 28.12.2022

Datum ukopa: 24.12.2022
Vrijeme ukopa: 11:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

VITTORIO BRECEVAZ 28.12.2022

Datum ukopa: 27.12.2022
Vrijeme ukopa: 15:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

21.12.2022

Datum ukopa: 22.12.2022
Vrijeme ukopa: 13:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

JOLANDA GRUBICA rođ. BARBIĆ 02.12.2022

Datum ukopa: 05.12.2022
Vrijeme ukopa: 15:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

BRACO TOMLJENOVIĆ 21.11.2022

Datum ukopa: 24.11.2022
Vrijeme ukopa: 13:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »

SMILJAN MUDRIĆ 21.11.2022

Datum ukopa: 18.11.2022
Vrijeme ukopa: 15:00
Mjesto ukopa: Poreč

više »