NaslovnaObavijestiRješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva t.d. Usluga Poreč d.o.o. i odobrenje Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja t.d. Usluga Poreč d.o.o.Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. i o odobrenju Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja društva Usluga Poreč d.o.o.

Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. i o odobrenju Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja društva Usluga Poreč d.o.o.

Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. i o odobrenju Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja društva Usluga Poreč d.o.o.