Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. ( pdf )

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. ( pdf )