Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. ( pdf )

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. ( pdf )