NaslovnaPlan nabave

Plan nabave

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11,83/13) i članka 31. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o.,  Nadzorni  odbor  donosi

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Planom nabave za 2013. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana na temelju Financijskog plana i Plana investicija Usluge Poreč d.o.o. za 2013. godinu, a koja će se u 2013. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13).

Članak 2.

Plan nabave sukladno članku 20. stavak 1. sadrži podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Tijekom 2013. godine  postupit će se  nabavi sljedećih roba , radova i usluga:

PLAN NABAVE 2013.