NaslovnaPregled ugovora

Pregled ugovora

Na temelju članka 21. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011), javni naručitelj USLUGA POREČ d.o.o. objavljuje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013