NaslovnaVijestiOsvrt : Lokva smrada usred grada

Osvrt : Lokva smrada usred grada

Povodom članka objavljenog u dnevnom listu Glasa Istre sa naslovom „Lokva smrada usred grada“ u kojem se komunalno poduzeće proziva da na gradskoj rivi nedovoljno često prazni kontejnere za komunalni otpad, i da je to direktni uzročnik lokve smrada usred rive, Usluga Poreč u svrhu davanja potpunije informacije za javnost objavljuje slijedeći tekst:

            Spremnici za komunalni otpad postavljeni na spomenutoj lokaciji gradske rive služe za odlaganje komunalnog otpada. Skupljanje otpada vrši se svakodnevno u ranojutarnjim satima, a u večernjim satima obilaskom dežurne službe koja kupi eventualni višak otpada uz kante sve do 23 sata.

            Pravi problem nastaje kada poneki korisnici ili vlasnici ugostiteljskih objekata svoj otpad odlažu u spremnike, a što je najgore često i uz spremnike i to u kasno večernjim satima nakon zatvaranja lokala iako na lokaciji posjedujemo dovoljan broj spremnika.

Na taj se način omogućeno je da preko noći razne životinje tražeći hranu paraju vreće i torbe te  raznašaju smeća po rivi. Osim toga je, nažalost, još uvijek prisutna svakodnevna pojava iznašanja smeća iz spremnika u svrhu traženja ambalažnog otpada-boca koje određenom broju građanstva predstavlja jedan od prihoda za preživljavanje dok se izvađeni otpad uglavnom ne vraća u spremnike.

Važno je napomenuti da se u odlaganju komunalnom otpada prisutno puno nedozvoljenih tekućih tvari, a stalno se, čak i u rinfuzo stanju, u spremnike odlaže i opasan otpad iz kuhinja ugostiteljskih lokala kao što su razna ulja, masti i pića. Takav tekući otpad se prilikom razbijanja vreća izlijeva i curi po javnoj površini stvarajući neugodne „potoke“ koji polako klize prema nižoj razini okolnog terena. Ti „potoci“ i nakon temeljitog pranja asfaltne površine ostavljaju svoj trag i vizualno daju jako ružnu i nelagodnu sliku okoliša.  

            Da bi se spriječile takve i slične neželjene pojave Usluga Poreč je u okviru svojih nadležnosti samoinicijativno upozorila vlasnike ugostiteljskih lokala da otpad odlažu u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, a mjere upozorenja i opomena su provele i nadležne službe Komunalnog redarstva Grada Poreča, no to sve nije donijelo konkretne pozitivne pomake.

            Kako bi svakodnevno zagađenje okoliša što više ublažilo Usluga Poreč svakodnevno pere javnu površinu uz spremnike a po potrebi i šire, tako da je i sporna „lokva mirisne tekućine “ zapravo voda od pranja javne površine, a ne od odcjedaka otpada.

Osim toga, a sve u svrhu ublažavanja neugodnih posljedica opisanih radnji oko nepropisnog odlaganja otpada, i pranje spremnika za komunalni otpad je mnogo češće nego li na ostalim lokacijama. Zapravo, same spremnike peremo čim se, po našoj procjeni, ukaže potreba za pranjem, tako da oni zasigurno nisu izvor širenja neugodnih mirisa.

            Nadamo se da smo gornjim opisom dali jasniju sliku stanja i uzroka zagađenja na opisanoj lokaciji, uz napomenu da se ta ista priča ponavlja na većini lokacija gdje se u gradu nalaze ugostiteljski lokali.

Ove informacije objavljujemo kako bi pospješili komunikaciju između građana i komunalnog poduzeća i dijalog u duhu tolerantnosti a ne opravdali posljedice nečijeg nemara.Želimo potaknuti kulturu poštivanja građana i na kraju i samih sebe  prema okolišu, jer takvim načinom nemarnog odlaganja otpada direktno se nanosi šteta samom sebi i svojim poslovnim partnerima kao i cijelom turističkom  izgledu našeg grada.

 

U nastojanju stvaranja višeg stupnja odgovornog ponašanja neodgovornih zagađivača okoliša upućujemo građane-očevice tih nemilih događaja da prekršitelje osobno prijave gradskoj redarskoj službi i nadležnim inspekcijama pa i  novinarima i na taj način konkretno potpomognu našim nastojanjima da naš grad i nadalje bude jedna od najurednijih turističkih destinacija lijepe naše.

 

Uprava Društva                     

 

 

 

Dokumenti