NaslovnaVijestiRJ”OTPADNE VODE”- pucanje tlačnog voda Crpne satnice br. 3 u uvali Mulindrio

RJ”OTPADNE VODE”- pucanje tlačnog voda Crpne satnice br. 3 u uvali Mulindrio

Pucanje tlačnog voda Crpne stanice broj 3 locirane u uvali Molindrio.
Obaviještavamo građane da je u ponedjeljak 10. srpnja 2006. godine u popodnevnim satima uočeno izljevanje otpadnih voda na trasi tlačnog cjevovoda uz temelj mosta. Konstatirano je oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice broj 3, čelične cijevi promjera DN 315 mm, između temelja mosta i betonskog opteživača iznad plastične cijevi.
Ujutro 11. srpnja 2006. godine u 7,00 sati Inspektorica zaštite okoliša izvršila je inspekcijski nadzor.

Obaviještavamo građane da je u ponedjeljak 10. srpnja 2006. godine u popodnevnim satima uočeno izljevanje otpadnih voda na trasi tlačnog cjevovoda uz temelj mosta. Konstatirano je oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice broj 3, čelične cijevi promjera DN 315 mm, između temelja mosta i betonskog opteživača iznad plastične cijevi.

Uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS 3, otpadna voda iz crpnog bazena distribuirana je specijalnim komunalnim vozilom – kamionom cisternom u crpnu stanicu CS 4.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

– Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran
– Područni vodopravni inspector,
– Inspektor zaštite okoliša,
– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,
– Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,
– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

Ujutro 11. srpnja 2006. godine u 7,00 sati Inspektorica zaštite okoliša izvršila je inspekcijski nadzor. Konstatirala je da nije došlo do izlijevanja otpadne vode preko havarijskog ispusta crpne stanice 3, jer su poduzete mjere pražnjenja I distribucije otpadne vode do najbliže crpne stanice. Sa ostalim nadležnim tijelima od trenutka akcidenta pa do sanacije bili smo u stalnom telefonskom kontaktu.

Tlačni vod je saniran, I CS 3 je puštena u funkciju u 9,00 sati.

Uprava Društva

Dokumenti