NaslovnaVijestiUSLUGA POSTAVLJA SVOJU VLASTITU BENZINSKU CRPKU

USLUGA POSTAVLJA SVOJU VLASTITU BENZINSKU CRPKU

U cilju racionalizacije poslovanja, uštede vremena i bolje kontrole potrošnje pogonskog goriva vlastitih vozila, donijeta je odluka o postavljanju vlastite benzinske crpke za pogonsko gorivo Euro dizel, budući da to gorivo koriste uglavnom sva vozila voznog parka Usluge.

Mobilni spremnik – interna benzinska crpka za Euro dizel biti će postavljena na lokaciji uz internu prometnicu unutar ograđenog prostora odlagališta „Košambra“ u čijem su krugu i garaže sa mehaničkom radionom voznog parka Usluge.

Predviđeni mobilni spremnik je kapaciteta 20.000 litara sa pumpom i sustavom za samoposlugu, kompletiran i programiran za kartično poslovanje, te direktnim prijenosom podataka u računovodstveni sustav Društva.

Postavljanje mobilnog spremnika i godišnja dostava Euro dizela ugovara se sa tvrtkom ADRIA OIL iz Kastva – Rijeka, koja je na raspisanom javnom nadmetanju dala najprihvatljivije i najpovoljnije uvjete.

 

Kako je potpisivanje ugovora u tijeku, očekuje se, ovisno o vremenskim prilikama, skori početak radova na uređenju prostora – lokacije za postavu spremnika i prilaza, tako da bi benzinska crpka  Usluge za internu uporabu mogla ići u pogon početkom mjeseca ožujka 2010. godine.

Dokumenti