PUNO TOGA SMO NAPRAVILI KAKO BI NAŠI GRAĐANI IMALI USLUGU NA EUROPSKOJ RAZINI

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom te podjelom zajedničkih ili pojedinačnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika odnosno prema tako često spominjanom načelu 'onečišćivač plaća'.

KAKO PRAVILNO ODLOŽITI OTPAD NAKON UREĐENJA VRTOVA I OKUĆNICA TE KAKO PRAVILNO PREDATI GLOMAZNI OTPAD

Ustrojem novog sustava gospodarenja otpadom zeleni otpad iz vrtova, što uključuje lišće, granje, travu i slično, sakuplja se u posebne vreće namijenjene za biootpad, koje korisnici mogu kupiti u Uredu za korisnike komunalne tvrtke Usluga Poreč d.o.o.. Cijena navedenih vrećica namijenjenih za skupljanje otpada iz kategorije biootpad iznosi deset kuna po komadu, a po pozivu korisnika usluga, naši djelatnici besplatno, bez dodatne naknade, dolaze na kućnu adresu korisnika i vrše sakupljanje navedenog otpada, nakon čega vršimo i adekvatno zbrinjavanje.

POREČANI RECIKLIRAJU 32% SMEĆA

Porečanke i Porečani recikliraju 10% više otpada nego li prošle godine. Europska regulativa o održivom zbrinjavanju otpada koja je prihvaćena na nacionalnoj razini, pred građane je stavila nova pravila i zahtjeve kada je u pitanju zbrinjavanje otpada. Prikupljeni rezultati pokazuju kako su građani Poreča u kratkom vremenu prihvatili nova pravila, prepoznali važnost održivog gospodarenja otpadom i povećali količinu otpada koje recikliraju.

USLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Između Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluge Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Pavlović, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupan po sindikalnom povjereniku Danielu Straniću, te Usluge Poreč d.o.o., zastupano po direktoru Milanu Lakoviću potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru.

U DUHU BOŽIĆNIH BLAGDANA PREDSTAVNICI USLUGE POREČ DRUŽILI SU SE S MALIŠANIMA IZ VRTIĆA I PODIJELILI IM IGRAČKE

U duhu nadolazećih božićnih blagdana predstavnici Usluge Poreč ovih dana družili su se s mališanima iz porečkih dječjih vrtića, a podijelili su im i prigodne poučne igračke. Igračke su podijeljene djeci iz vrtića na području grada Poreča-Parenzo i općina Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vrsar i Vižinada. Didaktičke igračke tematski su vezane uz odvajanje otpada, a cilj ove akcije je u ove predblagdanske dane i u duhu božićnog darivanja razveseliti najmlađe novim igračkama te kroz raznovrsne radionice i edukaciju, na zabavan način djecu od najranije dobi učiti o pravilnom odvajanju otpada.