OTVARA SE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRSARU

Obavještavamo sve korisnike javne usluge sa područja općine Vrsar – Orsera, da dana 02. studenog 2020. godine sa radom započinje izgrađeno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Gradina, a planirano radno vrijeme je u jutarnjim satima ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 15:00 sati te u subotom od 08.00 do 13:00 sati dok će u popodnevnim satima raditi srijedom i to od 10:00 do 17:00 sati u zimskom periodu godine ( od 10:00 do 19:00 sati ljetni dio godine ). Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA ZA PRAVNE SUBJEKTE

Kao što smo u više navrata i obavještavali korisnike, u proteklom razdoblju izvršena je podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u općini Vrsar kao i u općini Tar- Vabriga. Podijeljeno je ukupno 120 setova spremnika za karton i plastičnu ambalažu. Sa podjelom spremnika nastavljamo i dalje te već u ponedjeljak, 21.09.2020. godine kada krećemo sa podjelom na području grada Poreča- Parenzo za koju se predviđa da će trajati dva tjedna, a nakon čega slijedi podjela spremnika i u općini Funtana.

ZAPOČINJU RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH PODZEMNIH SPREMNIKA NA LOKACIJI PARKIRALIŠTA PEŠKERA

Započete investicije na ugradnji podzemnih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada, nastavljaju se u narednim tjednima. Od planiranih sedam ( 7 ) lokacija na njih pet ( 5 ) izvršeni su radovi te su spremnici u upotrebi, a za primijetiti je da su ih korisnici dobro prihvatili. Radovi na postavi spremnika na preostale dvije lokacije u planu su za izvođenje do kraja ove poslovne godine pri čemu prva od preostale dvije, i to ugradnja odnosno zamjena postojećih spremnika na parkiralištu Peškera kreće slijedećeg tjedna i to u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine.

NA PODRUČJU OPĆINE TAR-VABRIGA USKORO KREĆE PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ISPORUČENIH OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Obavještavamo građane i korisnike javne usluge sakupljanja otpada da od ponedjeljka 14.09.2020. godine nastavljamo dalje sa podjelom spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Naime, Usluga Poreč kao davatelj usluge te Grad Poreč – Parenzo te Općine Vrsar, Funtana i Tar prijavili su nabavu spremnika putem javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji i sufinancira nabavu istih.

SAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR

U ovom tjednu završena je podjela spremnika za selektivno sakupljanje otpada odnosno plavog spremnika za papir/karton te žutog spremnika za plastičnu ambalažu i to za pravne subjekte na području Općine Vrsar – Orsera. Sakupljanje tako odvojenog otpada vršiti će se za svaku pojedinu frakciju dva puta mjesečno, a raspored sakupljanja do kraja kolovoza je slijedeći: