OBVEZA IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019.

Ovim putem obavještavamo dobavljače da 01.07.2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Zaštita kestena na javnim zelenim površinama

Ovim putem obavještavamo sve građane da će se dana 06.06.2019. godine u večernjim satima započeti sa radovima zaštite kestena na javnim zelenim površinama na području grada Poreča.

Svjetski dan zaštite okoliša 2019.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme te potaknuti ekološku osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša.

Informacija o požaru na odlagalištu otpada Košambra

Obavještavaju se građani kako je danas oko 9 sati došlo do manjeg požara na odlagalištu otpada Košambra.

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Općina Vrsar – Orsera, Općina Kaštelir – Labinci – Castellier – Santa Domenica i Općina Vižinada – Visinada

Obavještavaju se korisnici da je sa 01.06.2019. godine započeo obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.