NaslovnaDjelatnostiČistoćaCjenik usluga

Cjenik usluga

Rukovoditeljica RJ Čistoća: Ira Aganbegović, prof., 091/431-0054, ira.aganbegovic@usluga.hr

Odluka o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – veljača 2018.

Odluka o cijenama dodatnih usluga u RJ Čistoća – veljača 2018.g

Suglasnost na cjenik – Grad Poreč-Parenzo

Suglasnost na cjenik – Općina Funtana – Fontane

Suglasnost na cjenik – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na cjenik – Općija Vrsar

Suglasnost na cjenik – Općina Kaštelir – Labinci

Suglasnost na cjenik – Općina Tar- Vabriga

Suglasnost na cjenik – Općina Vižinada

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – kolovoz 2018

Odluka o izmjeni Odluke o cijenama dodatnih usluga RJ Čistoća – kolovoz 2018

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Grad Poreč – Parenzo

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Funtana

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Vrsar

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Kaštelir-Labinci

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Tar-Vabriga

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Vižinada

Odluka o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za općinu Višnjan-Visignano – lipanj 2018