NaslovnaDjelatnostiČistoćaEko otoci

Eko otoci

Voditelj gospodarenja selektivnim otpadom: Nebojša Zrinščak, ing.nav.mech., 091/449-2667, nebojsa.zrinscak@usluga.hr
Poslovođa gospodarenja selektivnim otpadom: Alen Herak, 091 431-0017, alen.herak@usluga.hr

U sklopu organizacije cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odvojeno sakupljanje pojedinih korisnih sastavnica otpada uspostavljeno je putem eko otoka.

Na području djelovanja komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. ukupno je postavljeno 370 eko otoka za odvojeno prikupljanje stakla, papira i plastike.

U spremnike s natpisom:

  • PLASTIKA odlaže se ambalaža od pića, mlijeka, jestivog ulja, octa, deterdženta, omekšivača, šampona, kozmetičkih proizvoda, PVC folija, plastične vrećice i slična plastična ambalaža, MET ambalaža (limenke), tetrapak.
    Ne odlaže se ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida i sl. Tu vrstu ambalaže potrebno je odložiti u spremnike u reciklažnom dvorištu.
  • STAKLO odlažu se staklene boce (od vina, alkoholnih pića, sokova i sl.), staklene boce od zimnice, staklene čaše i slična staklena ambalaža.
    Ne odlaže se prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, kristal, ogledala, keramika, porculan, žarulje, ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari.
  • PAPIR – odlaže se novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža, knjige i sl.
    Ne odlaže se tetrapak ambalaža, plastificirani papir i metalizirani papir.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Stoga je i cilj postavljanja eko otoka smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a povećanje količine vrijednih sirovina za daljnju uporabu.

Pozicije na mapi pronađite ovdje: