NaslovnaDjelatnostiMarina

Marina

Recepcija Marine Poreč: Radio stanica: kanal 17 Tel. +385 52 451 913 Fax. +385 52 451 913
e-mail: info@marinaporec.com
Voditeljica: Andrea Arman dipl.oec., 0914341212, andrea.arman@usluga.hr

Marina Poreč je mala gradska marina smještena u centru grada Poreča, odnosno na južnom dijelu Gradske luke Poreč. Marina Poreč ima ukupno 129 vezova od kojih dvadesetak koristi za prolazni vez.

Marina nudi svojim gostima vez sa strujom, vodom, korištenje sanitarnog čvora, praonicu rublja, parkirno mjesto za osobni automobil, recepcijske usluge i drugo te besplatno korištenje Interneta (WiFi) i priključka za satelitsku antenu na molovima za struju i vodu. U neposrednoj blizini Marine smješteni su raznovrsni ugostiteljski objekti i trgovine.

Također u akvatoriju Marine nalazi se i benzinska postaja za brodove, a u njenoj blizini 5-tonska dizalica za potrebe Marine i Sportske luke. U samoj marini nema servisa, ali stručnu pomoć možemo omogućiti putem poduzeća „Ferelli“ s kojim surađujemo.

U ovisnosti o poslovanju i raspoloživosti kapaciteta Marina Poreč nudi slijedeće kategorije veza u moru:

  • dnevni vez,
  • mjesečni vez,
  • godišnji vez.

Jednostavan, brz morski i kopneni pristup, smještaj u samom centru grada, blizina i dostupnost svih potrebnih usluga samo su neke od prednosti koje su prepoznate od strane nautičara koji posjećuju Marinu Poreč.

marina-porec-shema

Dokumenti