NaslovnaDjelatnostiMarina PorečOdluke i propisi

Odluke i propisi

Voditeljica marine: Andrea Arman, dipl.oec., 091/434-1212, andrea.arman@usluga.hr

Pravilnik o redu u luci posebne namjene-Luka nautičkog turizma Poreč

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku usluga u Marini Poreč – travanj 2019