NaslovnaDjelatnostiPogrebne uslugeCjenik usluga

Cjenik usluga

Administrator za poslove upravljanja grobljem: Tanja Legović, 091/434-0094, tanja.legovic@usluga.hr

Cjenik usluga – OJ Groblje 01.01.2017.