NaslovnaDjelatnostiPogrebne uslugeCjenik usluga

Cjenik usluga

Rukovoditeljica RJ Hortikultura i groblje: Nevija Poropat,091/421-5500, nevija.poropat@usluga.hr
Administrator za poslove upravljanja grobljem: predradnik Tatjana Itrić, 091 431 0032 i 091 434 0094, tatjana.itric@usluga.hr

Cjenik-usluga-OJ-Groblje-siječanj .2017.

Cjenik pogrebnih usluga -srpanj 2019.

Cjenik pogrebničkih usluga – srpanj 2019.

Odluka o cijenama pogrebnih usluga – srpanj 2019

Odluka o cijenama pogrebničkih djelatnosti – srpanj 2019