NaslovnaDjelatnostiTržnicaOdluke i propisi

Odluke i propisi

Voditelj tržnice i poslovnih prostora: Donald Čugalj, dipl.ing.sig., 091/431-0015, donald.cugalj@usluga.hr

Tržni red

Odluka o cjeniku naplate sanitarnog čvora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o. – kolovoz 2018