Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
18.01.2023 23.02.2023 2023/S 0f2-0002315 EOJN Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) javni naručitelj USLUGA POREČ d.o.o. objavljuje:

Registar ugovora i okvirnih sporazuma ažurirano siječanj 2023.

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj je ustrojio i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Usluga Poreč u sukobu interesa u smislu čl.76 ZJN 2016

PLAN NABAVE

 

 

 

PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

KORISNI LINKOVI

Akcijski plan za zelenu javnu nabavu

 

 

 

DOKUMENTI