Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
PREUREĐENJE RIBARNICE POREČ, K.Č. 407 K.O. POREČ
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
20.10.2021 10.11.2021 2021/S 0F2-0037993 Elektronički oglasnik javne nabave RH Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. st.4. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) javni naručitelj USLUGA POREČ d.o.o. objavljuje:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – ažurirano srpanj 2021

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj je ustrojio i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16

PLAN NABAVE

 

 

PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

KORISNI LINKOVI

Akcijski plan za zelenu javnu nabavu