Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 21. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), javni naručitelj USLUGAPOREČ d.o.o. objavljuje

registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma-2016-azurirano-12_2016

 

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16

PLAN NABAVE
PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave Dogradnja groblja u Fuškulinu

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Dogradnja groblja Fuškulin

 

KORISNI LINKOVI

Akcijski plan za zelenu javnu nabavu