NaslovnaO društvuSkupština Društva

Skupština Društva

Tel: 052 431 003; Fax: 052 451 050
Email: usluga@usluga.hr

Skupštinu Društva čine Grad Poreč – Parenzo, Općina Vrsar – Orsera, Općina Tar – Vabriga -Torre – Abrega, Općina Funtana – Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada – Visinada, Općina Višnjan – Visignano, Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S.Domenica, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 70,42%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Rade Končara 29  –  9,71%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 7,28%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 6,27%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,29%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,64%
 • OPĆINA VIŠNJAN – VISIGNANO, Višnjan, Trg slobode 1     – 1,37%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,02%

Skupština Društva odlučuje o:

 • Financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 • Srednjoročnim planovima razvoja
 • Ulaganjima u druga društva
 • Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
 • Imenovanju i opozivu Uprave (direktora)
 • Izmjeni ovog ugovora
 • Prestanku rada društva
 • Statusnim promjenama društva
 • Promjeni i dopuni djelatnosti društva
 • Promjeni tvrtke i sjedišta Društva
SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednica Skupštine Društva 27 05 2019

Sjednica Skupštine Društva 02 06 2020

Sjednica Skupštine društva 15 12 2020