Obavijesti

Početak zimskog perioda naplate na uličnim parkiralištima 28.09.2018

Obavještavaju se građani da od dana 01.10.2018. počinje zimski period naplate na uličnim parkiralištima, sukladno Pravilniku o organizaciji, upravljanju i o naplati parkiranja na javnim parkiralištima (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo, broj 12/09, 06/14 i 03/15).

više ››› Novosti RJ Parkirališta

Obavijest 05.09.2018

Obavještavamo korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se nove cijene za navedenu uslugu primjenjivati od 01. 09. 2018. godine, a sve sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge. Od navedenog datuma obračun za kategoriju iznajmljivači vršiti će se za razdoblje od 4 mjeseca ( od svibnja do kolovoza ). Računi po novim cijenama na adrese korisnika biti će dostavljeni u studenom 2018. godine.

više ››› Novosti RJ Čistoća

Početak ljetnog perioda naplate na uličnim parkiralištima 01.06.2018

Obavještavaju se građani da od dana 01.06.2018. godine počinje ljetni period naplate na uličnim parkiralištima, a sve sukladno Odluci o porezima Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 18/17 i 05/18).

više ››› Novosti RJ Parkirališta

Otvara se parkiralište ‘Vindija‘ 30.05.2018

Obavještavaju se građani i svi korisnici zatvorenih parkirališta da se u petak, 01. lipnja 2018. godine otvara parkiralište „Vindija“ kod hotela Zagreb.

više ››› Novosti RJ Parkirališta

Otvaranje parkirališta Vrtovi 27.04.2018

Nakon dobivene Odluke te potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom državne imovine o korištenju nekretnine, ovim putem se obavještavaju svi korisnici zatvorenih parkirališta da se od dana 30.04.2018. godine ( Ponedjeljak ) otvara alternativno parkiralište „Vrtovi“.

više ››› Novosti RJ Parkirališta

Od ponedjeljka drugačije prometovanje pješačkim zonama Grada Poreča-Parenzo 24.03.2018

Obavještavaju se korisnici magnetnih kartica za ulaz u pješačke zone Grada Poreča – Parenzo, da je od 26.03.2018.g. sukladno Pravilniku o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo 06/2014 ) stanarima tog dijela grada omogućen ulaz u Pješačku zonu II ( rampa na Narodnom trgu ) od 00:00 do 17:00 sati, dok je ulaz u Pješačku zonu I ( starogradska jezgra ) omogućen dva puta tjedno.

više ››› Novosti RJ Parkirališta

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Varvari 23.03.2018

Od ponedjeljak, 26. ožujka 2018. do 30. ožujka 2018. godine na područlju M.O. Varvari postavljaju se privremeni kontejneri za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada. Kontejnere postavlja Usluga Poreč d.o.o. u sklopu ovogodišnje eko akcije.

više ››› Novosti RJ Čistoća

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2018. godinu 09.03.2018

više ›››

Obavijest 08.03.2018

Obavještavamo sve građane i korisnike usluga da će zbog radova na rekonstrukciji postojeće poslovne zgrade, info punkta i javnog wc-a, postojeći uredi za parkiralište te info centar za korisnike Društva, od ponedjeljak 12. ožujka 2018. godine pa sve do završetka radova biti privremeno smješteni u Upravnoj zgradi Društva, na adresi Mlinska 1, drugi kat (ulaz s unutarnjeg dijela tržnice).

više ›››