NaslovnaObavijestiJavna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2017.-2022.

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Grad Poreč - Parenzo objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA POREČA – PARENZO ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Poreča – Parenzo za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 27. veljače 2017. godine do 30. ožujka 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 30. ožujka 2017. godine na adresu Grad Poreč – Parenzo, O. m. Tita 5, 52440 Poreč.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Poreča – Parenzo za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Poreča – Parenzo, http://www.porec.hr/.

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav  Grada Poreča – Parenzo, O. m. Tita 5, 52440 Poreč, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.