NaslovnaObavijestiNovostiJavna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište „Košambra“ u Gradu Poreču

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište „Košambra“ u Gradu Poreču

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 13. svibnja 2016. godine započinje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište „Košambra“ u Gradu Poreču. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 13. lipnja 2016. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost dostupni su javnosti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, svakog radnog dana od 8,00 do 11,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr , Grada Poreča – www.porec.hr i trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. – www.usluga.hr.

Javno izlaganje održat će se dana 31. (utorak) svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča, obala M. Tita 5, s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. i predstavnici ovlaštenika kao izrađivača dokumentacije tvrtke Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 13. lipnjem 2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Usluga Poreč d.o.o.