NaslovnaObavijestiNastavlja se s pranjem individualnih spremnika

Nastavlja se s pranjem individualnih spremnika

Obavještavamo cijenjene korisnike da Usluga Poreč d.o.o. nastavlja sa pranjem individualnih spremnika za miješani komunalni otpad. Podsjećamo da se pranje spremnika obavlja u dane redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja, a isto se obavlja pomoću specijalnog komunalnog vozila za pranje spremnika. Ukoliko želite da se izvrši pranje Vašeg spremnika, molim Vas da u navedeni dan isti bude postavljen na javnoj površini.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 091/4310107 ili 091/431 0029.

Detaljan plan pranja možete preuzeti u nastavku:

Plan pranja spremnika od 25 05 do 29 05

 

Usluga Poreč d.o.o.