NaslovnaObavijestiNatječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2018. godinu

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2018. godinu

Natječaj za prijavu projekata-programa za dodjelu donacija za 2018. g.

Upute za prijavitelje – Obrazac 6

UputE za prijavitelje – ispravak

Obrazac opisa programa ili projekata – Obrazac 7

Obrazac financiranja – Obrazac 8

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 9

Obrazac Ugovora – Obrazac 10

Obrazac za opisni izvještaj projekta-programa-Obrazac 11

Obrazac financijski izvještaj – Obrazac 12

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i-ili projekata u 2018. g.