NaslovnaObavijestiNatječaj za zakup poslovnih prostora Usluge Poreč d.o.o.

Natječaj za zakup poslovnih prostora Usluge Poreč d.o.o.

Na temelju članka 1. Odluke o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 6/2011 ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br. 125/2011), te Zaključka Nadzornog odbora od dana 14. veljače 2014. godine, ur.broj: 396/14  raspisuje se N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora USLUGE POREČ d.o.o..

Predmet natječaja je poslovni prostor na adresi Mlinska 1, na prvom katu Upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. ukupne površine od 157,5 m². Namjena prostora je za obavljanje djelatnosti  pod oznakom Grupe 4, odnosno za  kancelarijske poslove,biroe. Prostor se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju na rok do 31.12.2018. godine. Natječaj se objavljuje danas, 07. ožujka 2014. a ponude se  zaprimaju u sjedištu trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. do 17.ožujka 2014. u 11:00 sati .