Obavijest

Obavještavamo korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se nove cijene za navedenu uslugu primjenjivati od 01. 09. 2018. godine, a sve sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge. Od navedenog datuma obračun za kategoriju iznajmljivači vršiti će se za razdoblje od 4 mjeseca ( od svibnja do kolovoza ). Računi po novim cijenama na adrese korisnika biti će dostavljeni u studenom 2018. godine.

Napominjemo da će se račun za srpanj i kolovoz 2018. g., sve kategorije korisnika, fakturirati prema dosadašnjem starom obračunu, što za iznajmljivače podrazumijeva obračun za razdoblje od 45 dana.

Usluga Poreč d.o.o.