Obavijest

Obavještavaju se svi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da je jednom u kalendarskoj godini omogućeno korištenje besplatnog spremnika za glomazni otpad.

Narudžba spremnika, kao i odvoz istog  može se izvršiti na broj telefona 052/ 555 728.

Prilikom narudžbe spremnika korisnici su dužni dostaviti podatke o obračunskom mjestu, odnosno ime i prezime, adresu, OIB i kontakt telefon, a nakon izvršene usluge ovjeriti prijevoznicu kao dokaz izvršenja usluge.

Dostava spremnika vrši se prema redoslijedu zaprimanja narudžbi. Nakon dostave, korisnicima je dozvoljeno korištenje spremnika 5 dana, a dulje zadržavanje spremnika na obračunskom mjestu naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Usluga Poreč d.o.o.