Obavijest

Obavještavamo cijenjene korisnike da se od 06.01.2020.g. počinje primjenjivati novi plan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona. Mole se svi korisnici da u dane prikupljanja kako miješanog komunalnog otpada tako i papira i kartona, spremnike postave do 06:00 sati na najbližu dostupnu javnu površinu kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na slijedeće brojeve telefona:

  • za primopredaju miješanog komunalnog otpada – 091/ 431 0107, 091/431 0029,
  • za primopredaju papira i kartona – 091/431 0017, 091/449 2667.

Također napominjemo, da će se na spremnike za papir i karton ubuduće lijepiti prikladna naljepnica, a kako bi se korisnici upozorili da otpad u spremniku nije ispravno odvojen te iz tog razloga isti nije ispražnjen.

Molimo sve korisnike da obrate pozornost na izmjenu plana odvoizmijenjene dane odvoza kako bi na vrijeme iznijeli svoje spremnike te zahvaljujemo na razumijevanju.

U nastavku plan prikupljanja:

Plan primopredaje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada – siječanj 2020.g

Plan primopredaje papira i kartona- siječanj 2020.g

Usluga Poreč d.o.o.